enobosarm

Zadbaj o bezpieczeństwo
i higienę pracy w swojej firmie!
Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Każdy człowiek, aby mógł prawidłowo funkcjonować, musi czuć się bezpiecznie
– także w pracy.

Komfort pracy to podstawa, aby pracownik skupił się wyłącznie na swoich zadaniach.

Zapewniając bezpieczeństwo swoich pracowników wpływasz na ich efektywność
i wydajność.

Zgodnie z Kodeksem pracy do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników.

Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie ludzi do bezpiecznego postępowania jest nie tylko wywiązywaniem się z obowiązku nałożonego przez prawo, ale również jest to dobry interes, zwracający z dużą nadwyżką zainwestowane środki.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia wpływa pozytywnie na działalność zakładu
na wiele sposobów, np.:

  • zdrowi pracownicy są bardziej produktywni i mogą wytwarzać produkty wyższej jakości,
  • zoptymalizowane stanowisko wpływa bezpośrednio na zwiększenie wydajności, jakości wykonywanej pracy oraz zmniejszenie liczby zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika,
  • mniej wypadków i chorób związanych z pracą oznacza mniej zwolnień chorobowych, co z kolei przyczynia się do obniżenia kosztów i ogranicze-
    nia przerw w procesie produkcyjnym,
  • ograniczenie urazów i chorób oznacza mniej szkód i mniejsze ryzyko roszczeń ze strony poszkodowanych pracowników.

Również w czasie kontroli prowadzonych przez przedstawicieli instytucji nadzoru i kontroli nad warunkami pracy takich jak np. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna czy Państwowa Straż Pożarna będziesz czuł się komfortowo wiedząc, że w zakładzie funkcjonuje właściwie zorganizowany system bezpieczeństwa i higieny pracy.

To się naprawdę opłaca!